Gitta
Pardoel
Shop
Art
Projects
@
Info
Home
Illustrations
Books
MusjesHuis

Musje staat op de rand van haar nest. Zal ze gaan vliegen? Wat denk je, gaat ze de weide wereld in? Musje vliegt echt uit en beleeft allemaal avonturen. Een van de avonturen brengt haar bij haar toekomstige huis.
Ik heb het boek geschreven en getekend naar aanleiding van het bericht dat de hoeveelheid mussen in Nederland aan het afnemen is. Ik vond dat zo schokkend. Ik kon me niet voorstellen dat er een toekomstige generatie minderen op zou groeien zonder musjes. Dus dit boek is eigenlijk een ode aan de mus en ondertussen staan er allemaal tips in om musjes te kunnen blijven bewonderen in de toekomst.


Wat is MusjesHuis een wonderlijk samenspel van taal en beeld! Gedichtjes, verhaaltjes en weetjes wisselen elkaar op verfrissende wijze af zonder dat het geheel chaotisch wordt. Deze teksten worden daarbij ondersteund door jouw schattige, maar vooral prachtige illustraties, waar je niet alleen als kind maar ook als volwassene helemaal in op kan gaan.  Je hebt mooie, heldere kleuren gebruikt om het geheel vorm te geven, voor zowel de musjes en andere vogels als ook de rest van de natuur. Niet alleen valt er wat te leren door de mussenweetjes, maar ook heb je het boek op leuke wijze interactief gemaakt; samen ontdekken wat voor dieren er bijvoorbeeld allemaal op pagina 5 en 6 te vinden zijn of alle verschillende kleuren van de mannetjes- en vrouwtjesmus tellen. Doordat er op elke pagina wel weer iets nieuws te ontdekken valt, zal de jonge lezer lang zoet zijn met dit prachtige prentenboek!
Cedrin, Boekscout

Voor iedereen maar zeker voor iedereen met 🧡 voor de natuur, en 🧡 voor een duurzame toekomst. Voor kinderen, en niet kinderen die van vogels houden, voor iedereen die lezen moet leren of van lezen houdt, voor iedereen die van beelden en tekeningen houdt en vooral voor diegenen die van musjes houden en die graag meer musjes willen zien!
Voor al diegenen:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11571

SparrowsHouse

Sparrow stands on the edge of her nest. Will she fly? What do you think, is she going out into the meadow world? Sparrow really flies out and experiences all kinds of adventures. One of the adventures takes her to her future home.
I wrote and signed the book in response to the message that the amount of sparrows in the Netherlands is decreasing. I found that so shocking. I could not imagine that a future generation of juniors would grow up without sparrows. So this book is actually an ode to the sparrow and in the meantime it contains all kinds of tips to keep admiring sparrows in the future.


SparrowsHuis is such a wonderful interplay of language and image! Poems, stories and facts alternate in a refreshing way without the whole thing becoming chaotic. These texts are supported by your cute, but above all beautiful illustrations, which you can fully immerse yourself in not only as a child but also as an adult. You have used beautiful, bright colors to give shape to the whole, for the sparrows and other birds as well as the rest of nature. Not only is there something to learn from the sparrow facts, but you have also made the book interactive in a fun way; discover together what kind of animals can be found on pages 5 and 6 or count all the different colors of the male and female sparrows. Because there is something new to discover on every page, the young reader will be entertained for a long time with this beautiful picture book!
Cedrin, Book Scout

For everyone, but certainly for everyone with 🧡 for nature, and 🧡 for a sustainable future. For children, not children who like birds, for everyone who needs to learn to read or who likes to read, for everyone who likes pictures and drawings and especially for those who like sparrows and would like to see more sparrows!

FullSizeRender from gitta pardoel on Vimeo.